K.D.A. meets Onderneming

Concept

Avond voor studenten wetenschappen aan de UA (de eigenlijke doelgroep zijn in de eerste plaats de studenten chemie en industrieel ingenieur) en KMO’s uit de chemtech-, biotech-, biochem- en life sciences-bedrijfstakken in de omgeving van Antwerpen.

Elk bedrijf stelt zichzelf en zijn field of interest voor door middel van een powerpoint-presentatie die maximaal 15 minuten duurt. Afhankelijk van het aantal bedrijven dat intekent, kan dit plenair of parallel in sessies gebeuren.

Na afloop van de presentaties is er voor elk bedrijf een standje voorzien waarin zij brochures, recente ontwikkelingen, … kunnen voorstellen. Geïnteresseerde studenten kunnen hier komen praten met de afgevaardigden (maximaal 4 per bedrijf, gaande van P.R./H.R. mensen voor de presentatie, tot onderzoekers die verdere info over het lopende onderzoek in het bedrijf kunnen toelichten aan geïnteresseerden).

Motivatie

De industriële wereld is de grootste bestemming voor de alumni van chemie en biochemie, wanneer zij na hun opleiding op zoek gaan naar werk. De ervaring heeft ons echter geleerd dat er tijdens de opleiding weinig tot geen aandacht besteed wordt aan de mogelijke bedrijven waar men terecht kan komen. Dit is een groot werkpunt waar wij, als studenten, iets aan willen veranderen! Een andere grote drijfveer van dit project is om stageplaatsen en internships voor onze studenten te promoten.

Antwerpen en chemie gaan al decennia hand in hand, en dan gaat het niet enkel over de zeer grote bedrijven, maar ook over de biotech en chemtech bedrijven die zich in onze haven gevestigd hebben. Vaak merken wij echter dat onze afgestudeerde studenten onvoldoende op de hoogte zijn van de verschillende mogelijke bedrijven waar zij aan de slag kunnen gaan. Dit zijn gemiste kansen voor zowel de bedrijven, als voor de recent afgestudeerden!

De K.D.A. heeft hiervoor een speciaal concept uitgewerkt om de industriële wereld en de studenten dichter bij elkaar te brengen: gedurende het jaar wordt een meet & greet-avond georganiseerd waar uw bedrijf zichzelf kan komen voorstellen middels een powerpoint-presentatie. Naast het geven van de presentatie, krijgt uw bedrijf ook een stand toegewezen waar geïnteresseerde studenten inlichtingen kunnen komen inwinnen, folders en brochures verdeeld kunnen worden en zelfs internships voorgesteld kunnen worden. Dat dit een beproefd concept is, mag duidelijk zijn. Het is echter uniek dat een studentenvereniging in Wilrijk dit organiseert, en ik ben trots dat de K.D.A. de voortrekker hiervan is.

Concreet doel

Contacten leggen tussen studenten/doctorandi en KMO’s uit het Antwerpse landschap met het oog op:

  •  Stageplaatsen
  • Masterthesis-internships
  • Vacatures voor afgestudeerde masters in de chemie en industrieel ingenieurs
  •  Vacatures voor doctorandi

Bijkomende voordelen

  1. Lijst met deelnemers (naam, leeftijd, studierichting, verwacht afstudeerjaar) wordt op voorhand verstrekt aan de deelnemende bedrijven.
  2. Het bedrijf kan via de sociale media van K.D.A. bepaalde plaatsen in de spotlight laten plaatsen, waardoor veel studenten bereikt kunnen worden.
  3. Indien gekozen wordt voor een sponsorpakket voor een jaar (+ €50), wordt het bedrijfslogo weergegeven in de wekelijkse studentenmail, het maandelijkse clubblad en op de website, alsook op de posters die voor elk evenement van K.D.A. verspreid worden op de buitencampussen. Op de website wordt eveneens een korte inleidingstekst en een link naar de website van het bedrijf geplaatst.

Vooropgestelde planning

De volgende planning werd opgesteld op een manier dat uw bedrijf voldoende lang de kans krijgt om zich in te schrijven en wij voldoende tijd hebben om alle geïnteresseerde studenten op de hoogte te stellen van de aanwezige

bedrijven op het evenement. Op deze manier zal het evenement voldoende tijd hebben om gepromoot te worden, wat in het voordeel is van beide partijen.

Inschrijven: Inschrijven gebeurt door een e-mail te verzenden naar kda- pr@outlook.com en de richtprijs (€250) voor deelname aan dit evenement over te maken op de bankrekening van K.D.A. (bankgegevens zijn hieronder te vinden bij de contactgegevens).

1. NNB: Uiterste datum waarop studenten zich online kunnen registreren om deel te nemen aan het evenement. Het ingeschreven aantal op dat moment zal gebruikt worden om voldoende eten en drinken te kunnen voorzien. Op de dag van het evenement kunnen studenten die niet zijn ingeschreven ook nog deelnemen, maar dit wordt niet op voorhand gecommuniceerd zodat voorgaand aantal een goede indicatie is van het aantal aanwezigen.

2. NNB: Uiterste datum dat uw bedrijf een voorstellingstekst kan doorsturen naar info.kringderalchemisten@gmail.com. Alle teksten worden gebundeld in brochures, die in pdf- formaat verspreid worden, waardoor de studenten reeds een eerste maal kunnen kennismaken met uw bedrijf.

3. NNB: Evenement. Het evenement zal ’s avonds doorgaan (verwacht beginuur: 19u).

Contact gegevens

Indien we met dit voorstel uw interesse hebben kunnen opwekken, of indien u vragen en/of suggesties heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Kring der Alchemisten
Universiteitsplein 1
2610 Wilrijk
België

info.kringderalchemisten@gmail.com

http://www.kdaua.com

 
Hieronder vindt u de bankgegevens en het bedrag dat gestort dient te worden indien u graag wilt deelnemen met uw bedrijf.

Bankgegevens

Bedrag: €250/€300 (jaarsponsoring) t.a.v. Kring der Alchemisten, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk IBAN BE81 7330 2832 3424 BIC KREDBEBB

Mededeling Uw bedrijfsnaam + K.D.A. meets onderneming + # personen dat uw bedrijf zal afvaardigen

 

Advertenties